För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Nationell läkemedelslista, NLL, 27 november 2021

  • E-hälsomyndigheten, EHM hade driftavbrott/servicefönster på hela sin driftmiljö (med undantag för covid-bevis).
  • Läkemedelsförteckningen och Receptregistret migrerades till och ersattes helt av det nya registret/databasen för NLL
  • EHM driftsatte transformatorn - en komponent som tar emot förskrivningar via e-recept och transformerar dem till NLL-format
  • Förskrivningskollen och Läkemedelskollen fick utökad funktionalitet

I och med händelsen var en särskild ledningsgrupp på regionledningsnivå tillsatt, för att säkerställa en säker läkemedelshantering för samtliga journalsystem/aktörer, inom Region Stockholm och Region Gotland.


Verksamhetsstödjande dokument för verksamheter inom Samverkan TakeCare

Förslag till reservrutin om driftstörningar uppstår efter EHM:s servicefönster  

Förslag till förändrat arbetssätt från och med 28 nov 2021  


Mer information

Allt om Nationella läkemedelslistan, ehalsomyndigheten.se

Övergången till Nationella läkemedelslistan, ehalsomyndigheten.se

Länk till Inera angående förändringar i Pascal 

Länk till Inera angående förändringar i NPÖ


Informationen uppdateras löpande.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-11-29 Skriv ut E-post