För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Nationell läkemedelslista, NLL

Den 1 maj 2021 trädde lagen om Nationell läkemedelslista, NLL i kraft. Syftet med lagen är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra apoteksvaror.

E-hälsomyndigheten, EHM, har fått i uppdrag att utveckla en nationell teknisk lösning för att stödja NLL och har beslutat om en stegvis driftsättning. Senaste release skedde 27-28 november 2021. Nästkommande release sker under 2022.

Senast 1 maj 2023 ska samtliga system där man kan se och/eller utfärda förskrivningar vara integrerade med EHM:s tekniska lösning.

För vårdgivarna inom Samverkan TakeCare, Region Stockholm och Region Gotland, är en projektgrupp tillsatt med syfte att stödja verksamheterna i att kunna följa lagen. Det innebär bland annat att bevaka EHM:s införande samt operativt samordna och driva interna och externa frågor relaterade till NLL i våra regioner.

Mer information finns i menyn till vänster om vad som gäller för våra regioner vid respektive steg i införandet av NLL.

Länk till presentation om NLL på Vitalis 2021

2021-11-29 Skriv ut E-post