För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Nationell läkemedelslista, NLL

NLL-samordning, Region Stockholm och Region Gotland

En projektgrupp för samordning av Nationell läkemedelslista (NLL) inom Region Stockholm och Region Gotland är tillsatt för att bevaka införandet samt operativt samordna och driva interna och externa frågor relaterade till NLL.

Projektgruppen har sedan hösten 2020 arbetat med att sätta sig in i ämnet och utreda hur det kommer påverka oss i Region Stockholm och Region Gotland. Detta sker i ett tätt samarbete med bland annat E-hälsomyndigheten, SKR, CGM och andra regioner i Sverige.

Mer information från projektgruppen kommer att publiceras löpande under införandeperioden.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

2021-04-09 Skriv ut E-post