För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Nationell läkemedelslista, NLL

Den 1 maj 2021 trädde lagen om Nationell läkemedelslista, NLL i kraft. Syftet med lagen är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra apoteksvaror.

E-hälsomyndigheten, EHM, har fått i uppdrag att utveckla en nationell teknisk lösning för att stödja NLL och senast 1 maj 2023 ska samtliga system där man kan se och/eller utfärda förskrivningar vara integrerade med denna lösning.

För vårdgivarna inom Samverkan TakeCare, Region Stockholm och Region Gotland, är en projektgrupp tillsatt med syfte att stödja verksamheterna i att kunna följa lagen. Det innebär bland annat att bevaka EHM:s införande samt operativt samordna och driva interna och externa frågor relaterade till NLL.

Nationell läkemedelslista, är dels en ny lag och dels nya digitala tjänster med en ny databas hos EHM för lagring av e-receptinformation. I lagen specificeras bland annat vilken information Nationella läkemedelslistan får innehålla, hur åtkomst sker avseende samtycken och spärrar och vem som har tillgång till informationen.

Information uppdateras löpande.

2022-04-26 Skriv ut E-post