För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Närliggande förvaltningsobjekt till FO Vårdprocess

vardprFO vårdprocess har ett antal närliggande förvaltningsobjekt som man är beroende av eller som har beroende till FO vårdprocess.

Närliggande gemensamma förvaltningsobjekt inom regionen

 • Läkemedelsprocess
 • Person, organisation, funktion och sortiment
 • Bild- och funktionsdiagnostik
 • Graviditets- och förlossningsprocess
 • Perioperativ- och intensivvårdsprocess
 • Provbunden diagnostik
 • Ambulans
 • Samverkan vid vårdövergångar
 • Ekonomi
 • IT-arbetsplats
 • Teknisk plattform

Närliggande HSF-objekt

 • Portaler för invånare och vårdgivare
 • Regionala tjänsteplattformen
 • Hjälpmedel och resurs

2020-03-02 Skriv ut E-post