För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

Gemensam standardiserad vårddokumentation

Gemensam standardiserad vårddokumentation, SVD, är ett regiongemensamt informationskvalitetsarbete, INKA.

Syftet är att göra det lättare att dokumentera och hitta informationen, minska dubbeldokumentation, öka patientsäkerheten, förbättra kommunikationen med patienten, förbättra informationsöverföringen inom vården och förbättrad möjlighet till uppföljning/forskning.

Målet är att skapa förmåga till gemensamt standardiserad och strukturerad vårddokumentation inom Region Stockholm och Gotland.

Mer information om de olika arbetspaketen finner du i menyn till vänster.

2022-03-24 Skriv ut E-post