För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Metod- och kompetensstöd Informatik

Metod- och kompetensstöd Informatik är ett stöd för de regionala förvaltningsobjekten Vårdprocess och Läkemedelsprocess inom den gemensamma förvaltningen för Region Stockholm och Region Gotland. Vi förvaltar och utvecklar termkatalogen i journalsystemet TakeCare, se beskrivning av ansökningsprocess.

Vi arbetar för en ökad strukturering av vårdinformation och strävar efter en enad informationsstruktur i TakeCare inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialiserad vård. Arbetet sker i samarbete med vårdgivare, Regionala termteamet, Informatikrådet med flera och följer nationella och regionala riktlinjer och rekommendationer.

En regiongemensam vårddokumentation leder till:

  • förenklad dokumentation och minskad dubbeldokumentation
  • att enklare hitta information
  • förbättrad informationsöverföring inom vården
  • förbättrad kommunikation med patienten

Metod- och kompetensstödet förvaltar förutom termkatalogen:

  • ändamålsenlig lista på yrkesgrupper
  • ändamålsenlig lista på konsultationsorsaker
  • ändamålsenlig lista på besöksorsaker


Strukturerad dokumentation

En strukturerad dokumentation möjliggör för vårdpersonalen att lätt söka information i journalen samt få en översikt av patientens status och vård.

Strukturerad journaldata underlättar uppföljning, kvalitetsutveckling och rapportering bland annat till kvalitetsregister. Vid överföring till kvalitetsregister deltar vi i arbete tillsammans med FP Stöd för IVR (insamling, validering och rapportering).

Mer information rörande metod- och kompetensstödet finner du i menyn till vänster.

Kontakta faktaansvarig

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-04-06 Skriv ut E-post