För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Terminologi och informatik

Metod- och kompetensstöd informatik (MKI)

Metod- och kompetensstöd Informatik är en stödfunktion inom dMetod- och kompetensstöd informatik (MKI)en gemensamma förvaltningen för Region Stockholm och Region Gotland. MKI är ett stöd för de regionala förvaltningsobjekten Vårdprocess och Läkemedelsprocess.

Vi arbetar för en ökad strukturering av vårdinformation och strävar efter en enad informationsstruktur och termanvändning i TakeCare inom slutenvård, öppenvård, akutvård samt viss specialiserad vård. Arbetet sker i samarbete med vårdgivare, det Regionala termteamet TaceCare, Informatikrådet med flera och följer nationella och regionala riktlinjer och rekommendationer.

En regiongemensam vårddokumentation leder till:

  • förenklad dokumentation och minskad dubbeldokumentation
  • att enklare hitta information
  • förbättrad informationsöverföring inom vården
  • förbättrad kommunikation med patienten

Metod- och kompetensstödet förvaltar:

  • termkatalogen i journalsystemet TakeCare
  • lista på yrkesgrupper
  • lista på besöksorsaker

Strukturerad dokumentation
En strukturerad dokumentation möjliggör för vårdpersonalen att lätt söka information i journalen samt få en översikt av patientens status och vård.

Strukturerad journaldata underlättar uppföljning, kvalitetsutveckling och rapportering bland annat till kvalitetsregister. Vid överföring till kvalitetsregister deltar vi i arbete tillsammans med FP Stöd för IVR (insamling, validering och rapportering).

Mer information rörande Metod- och kompetensstödinformatik finner du i menyn till vänster.

Regionalt termteam för TakeCare
Är en stödfunktion inom den gemensamma förvaltningen för Region Stockholm och Region Gotland. Termteamet stödjer Metod- och kompetensstöd informatik i termfrågor runt TakeCare, t.ex. gällande förankring av termärenden hos flera vårdgivare.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-05-10 Skriv ut E-post