För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kontaktuppgifter

Metod- och kompetensstöd informatik (MKI)

Metod- och kompetensstödets funktionsbrevlåda
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Observera att termansökningar ska skickas till respektive förvaltning enligt nedan.

Medlemmar
Ann-Maria Nygren, informatiker RVLP (Regional Vård- och Läkemedelsprocess)
Kamelia Khosraviani, informatiker RVLP (Regional Vård- och Läkemedelsprocess)
Sajjad Saffari Miandoab, informatiker RVLP (Regional Vård- och Läkemedelsprocess)

Funktionsbrevlåda
Du kontaktar Metod- och kompetensstöd informatik genom att skicka ett mejl till nedanstående funktionsbrevlåda.

Observera att ansökningar gällande nya/förändrade termer, termpaket, besöksorsaker eller bedömningsinstrument ska skickas till din vårdgivares lokala gruppering som ansvarar för termfrågor, se information under ”Regionalt termteam för TakeCare”.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Regionalt termteam för TakeCare
Det regionala termteamet för TakeCare består av representanter från olika vårdgivare inom Region Stockholm och Region Gotland, de kallas för termteamsrepresentanter. Termteamsrepresentanterna verkar inom den lokala gruppering som ansvarar för termer hos den vårdgivaren de tillhör.

Medlemmar (termteamsrepresentanter)
Mia Hägglöf, Aleris
Agnetha Marklund, Capio
Helen Isberg, Danderyds sjukhus
Charlotte Hägerstrand, HSF Gotland
Charlotte Levin, Södersjukhuset
Agneta Bogren, SLSO 
Mattias Agestam, SLSO
Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset

Mötesschema
Varje onsdag klockan 13:00.

Funktionsbrevlåda/kontaktformulär
Ansökningar gällande nya/förändrade termer, termpaket, besöksorsaker eller bedömningsinstrument ska skickas till din vårdgivares lokala gruppering som ansvarar för termfrågor enligt nedan.

Vårdgivare Namn på lokal gruppering som ansvarar för termfrågor Funktionsbrevlåda/kontaktformulär 
SLSO Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Karolinska Karolinskas informatikteam Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södersjukhuset Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Danderyd Danderyds informatikråd Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gotland Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
TioHundra Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Stockholms Sjukhem Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Aleris Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (CGM) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (Acceptus) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-08-16 Skriv ut E-post