För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Informationsmaterial

Uppdaterat material på hemsidor, nyheter vid driftsättning, driftinformation med mera.

2019-11-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Pilot – Iordningställa är en ny funktion i läkemedelsjournalen i TakeCare som innebär att den som har behörighet, kan välja mellan att även kunna signera iordningsställda läkemedel och överlämnade läkemedel.

Mellan 19 november och 19 februari kommer ett antal vårdenheter att testa den nya funktionen. Därefter tas beslut om ett eventuellt breddinförande.

Film som visar funktionen. Observera att filmen kan ta tid att ladda ned.

2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Kloka listan favoritordinationer TC
2018-03-17 Bilaga Kloka listan favoritordinationer TC

Infektionsverktyget presentation
2018-03-17 Bilaga Infektionsverktyget presentation

2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess

2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Regler makulering e-recept
Regler Makulering e-recept

Doseringsöversikt, infobrev
2017-09-13 Bilaga, Doseringsöversikt, infobrev

2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilaga

Överkänslighetsvarning
2017-06-13 Bilaga, Överkänslighetsvarning

2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess

2021-10-20 Skriv ut E-post