För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Om webbplatsen

Denna webbplats är gemensamt utvecklad för att vara ett stöd/arbetsverktyg till den gemensamma förvaltningen av e-hälsa och IT i offentlig och privat vårdverksamhet i Region Stockholm och Region Gotland. Här finns även information till beställarna av vården, leverantörer, samarbetspartners och forskare. För målgruppsanpassad information till vårdgivare hänvisar webbplatsen till Vårdgivarguiden och för målgruppsanpassad information till invånare/patienter till 1177 Vårdguiden.

Arbetet med en gemensam webbplats för målgruppen gemensam förvaltning startades av och med förvaltningsobjekten Vårdprocess och Läkemedelsprocess i samband med övergången från central till gemensam förvaltning. Fler förvaltningsobjekt och funktioner från den gemensamma förvaltningen har senare anslutit. Var och en av dessa har fått utbildning och inloggningsmöjlighet för att själva redigera och uppdatera sina delar på webbplatsen.

För att söka information på webbplatsen klickar du på söksymbolen. Skriv in ditt sökord och klicka igen på söksymbolen eller knappen "Enter" på ditt tangentbord.

I offentlig verksamhet är tillgänglighet en viktig princip varför alla ska kunna ta del av webbplatsen, oavsett förutsättningar. Det ska inte heller spela någon roll vad du använder för enhet när du besöker webbplatsen varför vi har utvecklat en responsiv design som gör att webbplatsen fungerar lika fint på stor skärm, surfplatta och mobil.

2019-04-10 Skriv ut E-post