För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd till integrationsparter

Förvaltningsprodukten stödjer förvaltning av integrationskarta, mappningsbeskrivningar, avtal, funktionsbeskrivningar med fler.

Målgrupp är förvaltningsorganisationerna för de integrerade IT-komponenterna/tjänsterna samt internt inom det egna förvaltningsobjektet.

Övergripande information finns här: Att integrera mot TakeCare och närliggande IT-komponenter 

Mer information rörande förvaltningsprodukten finner du i menyn till vänster.

Kontakta faktaansvarig

2021-07-06 Skriv ut E-post