För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kontinuitetshantering

Verksamhetskritiska system i sjukvården inom Region Stockholm och Region Gotland är normalt sett mycket stabila men haverier kan inträffa. Allvarliga incidenter som berör IT-komponenter inom FO Vårdprocess och FO Läkemedelsprocess (till exempel TakeCare) hanteras av SF IT. Åtgärdsrutiner och kommunikationskanaler utvecklas och testas regelbundet i samverkan mellan SF IT och förvaltningsobjekten.

Vid ett oplanerat avbrott kontakta först och främst lokal support/förvaltning. Om denna inte är tillgänglig kan SF IT Servicedesk kontaktas direkt på 08-123 145 10.

Incident Manager (IM) på SF IT bedömer och samordnar utredning, åtgärd, kommunikation och uppföljning kring en incident.

2019-08-05 Skriv ut E-post