För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Covid-19

Regiongemensam standard för dokumentation rörande covid-19. Syftet är att stödja arbete enligt Region Stockholms riktlinjer avseende covid-19, främja patientsäkerheten samt förenkla för den som dokumenterar och söker information rörande covid-19.

Senaste revidering 2022-04-01:

Mallen ”Covid-19 - Ingår i smittspårning, hushållskontakt till indexpatient” avpubliceras.

I mallarna ”Covid-19 – Symtom, riskfaktorer, provtagning” och ”Covid-19 – Symtom, riskfaktorer, provtagning BARN” tas sökordet "Anmälan av Covid-19 enl SML" bort.

Sökordet Information till patienten, provsvar virus SARS-CoV-2 får ett ändrat svarsalternativ från ”Muntlig information och förhållningsregler. Positivt provsvar, virus påvisat” till ”Muntlig information. Positivt provsvar, virus påvisat”. 

Material till stöd vid införande i verksamheten

Senaste revidering 2022-04-01:

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning  

Covid-19 Symtom, riskfaktorer, provtagning BARN  

Covid-19 – ingår i smittspårning, exponerats i sjukvården   

Covid-19 Dokumentation av vaccinationssamtal   


Andra dokumentationsanvisningar relaterade till covid-19

Anvisning för dokumentation av vaccinationer på Vårdgivarguiden

Registrering av provsvar snabbtest - antigentest registreras i TakeCare, under mätvärdet:
”Snabbtest Coronavirus SARS-CoV-2-Ag - snabbtest avd/mott”


Kontaktuppgifter till arbetsgrupp

Följande arbetsgrupp har tillsammans med Metod och kompetensstöd informatik tagit fram dessa mallar och anvisningar:

För Karolinska: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SLSO: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Danderyd: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För SÖS: SOS Funk TC-förvaltning Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För TioHundra: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Södertälje: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För Gotland: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Återkommande revideringar kan komma att göras utifrån de erfarenheter som görs, utifrån inkomna förslag på förbättringar och utifrån hur situationen utvecklas.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2022-04-01 Skriv ut E-post