För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd för vårddokumentation

Förvaltningsprodukten utgör stöd för att konsumera och producera vårddokumentation i skrift, tal och bild. Målgrupp är såväl vårdpersonal som patienter.

Mer information rörande förvaltningsprodukten finner du i menyn till vänster.

Kontakta faktaansvarig

2020-09-22 Skriv ut E-post