För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Text om bilden för SEO

FO Bild och Funktion

Det region-gemensamma förvaltningsobjektet (FO) Bild och Funktion stödjer nedanstående aktiviteter i objektverksamheten:

 • Remisshantering
 • Åtkomst till patientens utförda undersökningar
 • Utförande av undersökning
 • Genomförande av beräkningar och mätningar på bildmaterial
 • Analys och diagnostik av fynd
 • Skriva utlåtande
 • Uppföljning av produktion
 • Forskning

Resultatet av aktiviteterna är:

 • Hanterad remiss
 • Åtkomliggjord information
 • Utförd undersökning
 • Utförda mätningar och beräkningar
 • Genomförd analys
 • Skrivet utlåtande
 • Uppföljd produktion
 • Utförd forskning

Till hjälp finns ett antal förvaltningsprodukter samt till dessa tillhörande verksamhets- och IT-komponenter. Bild- och funktionstjänsten (BFT) gör det enklare att dela röntgeninformation mellan olika verksamheter.

Mer information om FO Bild och Funktion finner du i menyn till höger.

2019-06-04 Skriv ut E-post