För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Närliggande förvaltningsobjekt till FO Bild och Funktion

bildofunktionFO Bild och Funktion har ett antal närliggande förvaltningsobjekt som man är beroende av eller som har beroende till FO Bild och Funktion.

Närliggande SLL-gemensamma förvaltningsobjekt

  • Vårdprocess
  • Läkemedelsprocess
  • Person, organisation, funktion och sortiment
  • Perioperativ- och intensivvårdsprocess
  • Provbunden diagnostik
  • IT-arbetsplats
  • Teknisk plattform

2018-10-24 Skriv ut E-post