För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Närliggande förvaltningsobjekt till FO Läkemedelsprocess

lakemedelsprFO läkemedelsprocess har ett antal närliggande förvaltningsobjekt som man är beroende av eller som har beroende till FO läkemedelsprocess:

Närliggande SLL-gemensamma förvaltningsobjekt

 • Ambulans
 • Perioperativ- och intensivvårdsprocess
 • Provbunden diagnostik
 • Graviditets- och förlossningsprocess
 • Bild och funktionsdiagnostik
 • Vårdprocess
 • Person, organisation, funktion och sortiment
 • Samverkan vid vårdövergångar
 • Material- och tjänsteförsörjning
 • IT-arbetsplats
 • Teknisk plattform

Närliggande HSF-objekt

 • 1177 Vårdguiden
 • Vårdgivarguiden
 • Regionala tjänsteplattformen
 • Beslutsstöd och implementeringsobjekt hos eHälsa och strategisk IT-komponenter

2018-04-10 Skriv ut E-post