För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd för teledermatoskopi

Arbetssättet med teledermatoskopi tidigarelägger korrekt diagnostik av melanom, förkortar ledtiden till operation, ger ökad trygghet hos patienter samt höjer kunskapen inom både primärvård och sekundärvård. Även andelen ”onödiga” operationer minskar.

Läs mer på Vårdgivarguiden

2021-09-30 Skriv ut E-post