För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Sök vårdenheter som använder TakeCare i EK

Du hittar samtliga vårdenheter som använder TakeCare inom Region Stockholm och Region Gotland i EK, vänligen se länk nedan.

Notera: du behöver vara inloggad till SLL Net för att söka efter vårdenheter i EK.

2023-06-09 Skriv ut E-post