För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

FP Stöd för beställningar och svar

Förvaltningsprodukten utgör stöd för labbremisser och svarshantering samt mätvärde/labblista. Målgrupp är vårdpersonal, patienter och laboratorier.

Mer information rörande förvaltningsprodukten finner du i menyn till vänster.

Laboratorier
Avtalade laboratorier exporterar det analys- och undersökningsutbud som presenteras i TakeCare. Uppgifter som ska besvaras på respektive analys/undersökning definieras av respektive labb. Önskemål om eventuella ändringar i analysutbudet får skickas till respektive labbs kundtjänst.

Kontakta faktaansvarig

2020-09-22 Skriv ut E-post