För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Njurmedicin

Regiongemensamma mallar för dokumentation inom njurmedicin.


1. Region-gemensam journalmall för ordination av Hemodialys (HD):

Material till stöd vid införande i verksamheten

BILDSPEL Dialysord   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA Dialysord   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Dialysord   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Dialysord   Användarinstruktion till medarbetare

 

2. Region-gemensam journalmall för kronisk njursvikt (GFR<20ml/min)

Material till stöd vid införande i verksamheten

BILDSPEL GFR   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA GFR   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA GFR   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION GFR   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post