För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Hjärtsvikt

Den regiongemensamma standarden innebär att en liten delmängd standardsökord från de *SVD-mallar som används av regionens specialistanknutna hjärtsviktsmottagningar ska finnas i alla journalmallar/tilläggsmallar som används vid vårdkontakter med hjärtsviktpatienter inom primärvård och geriatrik. Dessa journalmallar/tilläggsmallar kompletteras sedan med verksamhetsspecifika sökord utifrån vårduppdrag. Sökord medsamma betydelse (synonymer) som de beslutade standardsökorden ska tas bort.

* I Projekt 4D (4 diagnoser) finns delprojekt 4D Hjärtsvikt. Inom ramen för detta delprojekt har strukturerade, systemgemensamma journalmallar tagits fram. Dessa journalmallar ingår i en beslutad gemensam standard för regionens specialistanknutna hjärtsviktsmottagningar.

Material till stöd vid införande i verksamheten

BREV Hjärtsvikt   Underlag till nyhetsbrev/ledningsbrev

BILDSPEL Hjärtsvikt   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA Hjärtsvikt   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Hjärtsvikt   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Hjärtsvikt   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post