För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Inskrivning av patient på vårdavdelning

Regiongemensam mall för inskrivning av patient i slutenvård att användas av alla professioner.

Syftet är att

  • undvika dubbeldokumentation mellan olika professioner
  • säkerställa att en och samma term används för att beskriva en och samma sak
  • öka möjligheten till mer valida ut-data ur journaler

Arbetspaketet beräknas vara färdigt 15 dec 2019. Sammankallande för arbetsgruppen är Catrin Björvell, Karolinska Universitetssjukhuset.

Vill du delta i arbetet? Hör av dig till din lokala INKA-representant!

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post