För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Barnhälsovårdsjournal, BHV

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Specifikt för barnhälsovårdsfunktionen i TakeCare är bland annat in-/utskrivning, BHV-arbetslista samt BHV-blanketten. Övrigt är del i journalen och ingår i andra verksamhetskomponenter.

BHV-export - elektronisk överföring av barnhälsovårdsjournal från TakeCare till elevhälsa med PMO

Utbildningsmaterial och funktionsbeskrivningar

Information till användare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-02-22 Skriv ut E-post