För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Export av barnhälsovårdsjournal till elevhälsan

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Elektronisk överföring av barnhälsovårdsjournal från TakeCare till elevhälsa med PMO

Utbildningsmaterial och funktionsbeskrivningar

Information till BVC-sköterskor

 Riktlinje elektronisk överföring av BHV journal till elevhälsan 

Information till supportpersonal

Riktlinje elektronisk överföring av BHV journal till elevhälsan

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2023-08-08 Skriv ut E-post