För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Nyutveckling i IVR bromsas

På grund resursbrist måste IVR-gruppen fokusera på förvaltning och konsolidering. All nyutveckling bromsas därmed.

Som nyutveckling räknas:

  • Nya variabler.
  • Omskick.
  • Tillägg av nya enheter.
  • Buggrättningar som ej är av akut karaktär.

Här hittar du IVR-manualen:

2023-05-24 Skriv ut E-post