För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kontaktuppgifter

Metod- och kompetensstöd informatik (MKI)

Medlemmar
Ann-Maria Nygren, informatiker
Sajjad Saffari Miandoab, informatiker  

Regionalt Termråd/Regionalt termteam för TakeCare

Det finns ett nyinrättat Regionalt termråd som utgörs av det befintliga Regionala termteamet för TakeCare tillsammans med en representant för kunskapsstyrningen och representanter från upphandlingsprojekten för nytt obstetriksystem, ANE/IVA system och nytt huvudjournalsystem.

Medlemmar i Regionalt termteam för TakeCare

Mia Hägglöf, Aleris
Agnetha Marklund, Capio
Helen Isberg, Danderyds sjukhus
Charlotte Hägerstrand, HSF Gotland
Charlotte Levin, Södersjukhuset
Agneta Bogren, SLSO 
Mattias Agestam, SLSO
Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset

Behov av förändring i TakeCare som krävs för att stödja vårddokumentation skickas till din vårdgivares lokala gruppering som ansvarar för termfrågor enligt nedan.

Vårdgivare Namn på lokal gruppering Funktionsbrevlåda/kontaktformulär 
SLSO Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Karolinska Karolinskas informatikteam Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södersjukhuset Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Danderyd Danderyds informatikråd Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gotland Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
TioHundra Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Stockholms Sjukhem Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Aleris Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (CGM) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (Acceptus) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2024-03-19 Skriv ut E-post