För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Systemadministration

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation Stöd för vårdersättning Stöd för beställningar och svar Stöd för patientadministration Stöd för upprätthållande av verifierings- och utbildningsdata för TakeCare

Ändringar i IT-systemen (konfigureringar) som påverkar verksamhetskomponenterna.

Se även FO Vårdprocess, regler, riktlinjer och dokumentationsrutiner

 

2019-12-04 Skriv ut E-post