För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Blanketter och formulär

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Funktion i TakeCare för att skapa och fylla i blanketter och formulär som sedan sparas i patientens journal.

2020-03-02 Skriv ut E-post