För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Att integrera mot TakeCare och närliggande IT-komponenter

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd till integrationsparter

TakeCare (och andra IT-komponenter) som objekten Vårdprocess och Läkemedelsprocess förvaltar innehåller en mycket stor mängd känslig information som måste hanteras synnerligen noggrant. De här stegen behöver därför gås igenom för varje part som vill ansluta sig till någon av de tekniska gränssnitten. 

Stegen gäller integration av befintliga lösningar. Lösningar som inte är färdiga, innovationsprojekt m.m. drivs bäst på annat sätt, t.ex. genom vårdgivarnas innovationsslussar eller liknande. För att lära sig TakeCares gränssnitt, kontakta Henrik Lampén på CGM (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) för att diskutera tillgång till deras testmiljö och gränssnittsbeskrivningar. 

 1. Beslut i objektledningen
  En vårdgivare meddelar att man vill använda en lösning. Objektledningen bedömer om det verkar rimligt. Inget arbete påbörjas enbart utifrån önskemål enbart från en app- eller teknikleverantör.
 2. Säkerhetsrevision
  Säkerhetsrevisionen gäller både teknisk säkerhet och följsamhet mot gällande författningar (t.ex. PdL och GDPR). Normalt behövs också en SAD (Software Architecture Description) för att våra tekniker ska ha möjlighet att ta ställning. Frågeformulär finns tillgängliga med information om vad vi behöver veta. Om en compliance-genomgång enligt region Stockholms rutiner är genomförd kan den utgöra underlag.
 3. Kontakt med IT-arkitekt
  Oftast ger säkerhetsrevisionen upphov till frågor. Det kan finnas behov att mötas och diskutera. Om en större mängd arbete förväntas kan ett projekt behöva initieras med separat finansiering.
 4. Tillgång till verifieringsmiljö
  Innan integrationen produktionssätts ska den verifieras i verifieringsmiljö. Obs att dessa inte är avsedda för utveckling och test utan för att kontrollera att befintliga lösningar fungerar även inom Stockholm/Gotland.
 5. Instruktion från PUA
  Varje vårdgivare (personuppgiftsansvarig organisation) vars information systemet ska ha tillgång till ska tillhandahålla en instruktion utifrån vilken behörigheter till produktionssystemet kan tilldelas. Det här är avgörande - tillgång till journaldata kräver uttrycklig instruktion från den personuppgiftsansvarige.

För enklare integrationer, t.ex. okomplicerade uthopp, kan vissa steg utelämnas.  

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att starta processen.  

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-07-06 Skriv ut E-post