För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Digital diktering

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Möjlighet att diktera en ljudfil direkt i patientens journal och därefter kunna lyssna på den och transkribera den via journalen.

Förtydligande gällande tillgång till inaktuella ljudfiler i Takecare: Diktat ska raderas vid inaktualitet, vilket inträffar när anteckningen är införd och låst i journalen. En månad efter signering/låsning ska ljudfilen raderas. Beslutat av Policygruppen 2011-05-24

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-10-22 Skriv ut E-post