För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Bildhanteringsmodul

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Med bildhanteringsmodulen i TakeCare är det möjligt att importera och lagra olika typer av bilder och video direkt i patientens journal.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-03-02 Skriv ut E-post