För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Utbildningsmaterial (FO VP)

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation Stöd för vårdersättning Stöd för beställningar och svar Stöd för åtkomst loggning och behörighet Stöd till integrationsparter Stöd för patientens digitala interaktion med vården Stöd för mellanlagring och restjournal

Utbildningsmatrial och funktionsbeskrivningar som utvecklas och uppdateras gemensamt genom samarbete mellan vårdgivarna.

Här hittar du utbildningsmaterial och funktionsbeskrivningar till de olika IT-komponenterna.

2019-01-29 Skriv ut E-post