För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Vårdproduktionsdata

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårdersättning

Uttag av enskild vårdgivares data gällande uppföljning och ersättning, exempelvis väntetider i vården.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-04-17 Skriv ut E-post