För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Datavyer/Patientvyer

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för vårddokumentation

Möjlighet att, utifrån data skapat i TakeCare, bygga upp vyer där vårdenheten enkelt kan överblicka/bevaka flera patienters flöde när det finns en strukturerad process. För att funktionen skall kunna implementeras fullt ut är det viktigt att all personal arbetar på ett enhetligt sätt och att informationen konsekvent skrivs in i journalen under aktuell term.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-03-02 Skriv ut E-post