För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Behov av inmatning av data

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för hantering av mallar och formulär för registrering och lagring av data

I BFT Lagringstjänst och BFT Bröstradiologi ingår parametersatta och kriteriebestämda mallar och formulär för möjlig registrering och lagring av metadata och annan överenskommen information.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-10-24 Skriv ut E-post