För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Behov av relevant patientinformation, harmoniserad informationshantering, verktyg för bildhantering och arbetsflöden

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för att tillgängliggöra text- och bildinformation på ett harmoniserat sätt

Gemensamma informationsstrukturer för kodsystem och terminologier.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2017-05-22 Skriv ut E-post