För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Behov av att relevant patientinformation, verktyg för bildhantering och arbetsflöden utförs av behörig person

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för säker behörighets- och logghantering

Rutiner för säker behörighets- och logghantering anpassade till lagar, riktlinjer och regelverk som verksamheten lyder under.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2017-05-22 Skriv ut E-post