För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Webbformulär - IT-stöd

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för patientens digitala interaktion med vården

Webbformulär är ett webbaserat verktyg för patient att rapportera i. Webbformuläret nås via ett uthopp från TakeCare, där behandlare och/eller patient utför webbaserade skattningar och fyller i formulär om till exempel hälsa och levnadsvanor.

Systemet är indelat i två applikationer:

  1. Behandlare bokar skattningar/formulär åt patienter, visar resultat från genomförda skattningar samt analyserar och journalför resultat av skattningar och ifyllda formulär, till TakeCare.
  2. Patienten loggar in och genomför skattningar eller fyller i ett formulär i samband med besök hos behandlaren alternativt genomför det i lugn och ro på distans.

Webbformulär är patientsäkert och integrerat med vårdinformationssystemet TakeCare samt 1177 vårdguidens e-tjänster.

Leverantör: Region Stockholm Driftas av: SLSO

Införandeprocess

För att säkerställa IT-systemens prestanda ska vårdgivare rapportera pågående/framtida införanden av Webbformulär. Detta sker genom att vårdgivare fyller i därav avsedd blankett.

Vi har samlat information om vad som gäller kring vad som gäller för att ansluta sig och börja använda Webbformulär i verksamheten i ett dokument: Process-Anslut, använd, avsluta

Antal webbformulär

Vi har idag omkring 200 olika webbformulär som kan användas som stöd vid beslut om diagnos, behandling, planering och uppföljning i patientens vård. I tabellen nedan ser du de senast publicerade webbformulären.

Vi arbetar löpande med att skapa och lägga till nya formulär som kan användas som stöd vid beslut om diagnos, behandling, planering och uppföljning i patientens vård. I tabellen nedan ser du de senast publicerade webbformulären.

Handbok

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2024-05-26 Skriv ut E-post