För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare - utbildningsmiljöer

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för upprätthållande av verifierings- och utbildningsdata för TakeCare

Driftmiljö för utbildning av användare i Journalsystemet/Vårdinformationssystemet TakeCare i Region Stockholm.

Alla former av träning, övning eller utbildning ska alltid ske i TakeCare:s utbildningsmiljö.

Vid utbildning i TakeCare används ett eget program. Ikonen till denna installation är grön för att särskiljas från TakeCare-produktionsmiljö som har en blå ikon.

Vid övning används programmet TakeCare utbildning 1

  • Användarnamn: öva1, öva2 o.s.v till och med öva10.
  • Lösenordet är: övning7
  • Välj den enhet som mest liknar din verksamhet.
  • TESTENHETEN visar nyheter i TakeCare och dessa kommer inte att användas på samtliga enheter i skarp drift. Därför kan utseendet och funktioner på denna enhet skilja sig mot hur du är van att det ser ut i TakeCare.

Studenter har ej rätt att signera sina egna dokument. Därför finns det användarkonton i utbildningsdatabasen som stämmer med studenternas behörighet:

  • Användarnamn: stud1, stud2 o.s.v t.o.m stud 5
  • Lösenord: takecare6

I utbildningslokaler kan andra installationer av utbildningsTakeCare finnas, benämnda TakeCare utbildning 2-5. Varje vårdgivare har sina egna inloggningsuppgifter och dessa förvaltas av de vårdgivarspecifika förvaltningarna i TakeCare Master. Information om detta finns i Teams, kanalen FPO Utbildnings- och verifieringsdata (Teamet tillgängligt för TakeCare-förvaltare).

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-06-29 Skriv ut E-post