För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

TakeCare - verifieringsmiljöer

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för upprätthållande av verifierings- och utbildningsdata för TakeCare

Driftmiljö för verifiering av ny version alternativt ny funktionalitet för Journalsystemet/Vårdinformationssystemet TakeCare i Region Stockholm.

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-03-18 Skriv ut E-post