För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

BFT Samverkstjänst

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för att tillgängliggöra text- och bildinformation på ett harmoniserat sätt Stöd för inmatning, uttag och informationsstrukturer

Tjänst som möjliggör teleradiologi mellan SLL/BFT och andra landsting. Tjänsten ingår i upphandlad Bild- och funktionstjänst men är ännu inte realiserad.

Leverantör: Sectra Sverige AB

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-10-24 Skriv ut E-post