För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

BFT Bröstradiologi

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för att tillgängliggöra text- och bildinformation på ett harmoniserat sätt Stöd för säker behörighets- och logghantering Stöd för hantering av mallar och formulär för registrering och lagring av data Stöd för inmatning, uttag och informationsstrukturer Målgruppsanpassat kunskapsstöd

Tjänst som ska möjliggöra att i en SLL-installation dela bl.a. textinformation för mammografi-screening och klinisk bröstradiologi.

Idagsläget är det Bröstcentrum (BC) på Södersjukhuset som har infört denna funktionalitet.

Leverantör: Sectra Sverige AB

Följande Bröstcentrum finns inom SLL

  • Södersjukhuset 
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Capio S:t Göran

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Capio S:t Göran BC
Karolinska Universitetssjukhuset BC
Södersjukhuset AB BC

Förvaltningsobjektet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildning och funktionsbeskrivning

Användarhandbok BFT Bröstradiologi under framtagning
Lathundar BFT Bröstradiologi under framtagning

Ändringshantering

Önskemål om ändringar i IT-komponenten skickas till respektive vårdgivares lokala förvaltning eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommande versioner

Leverans Publiceringsdatum Installation i testmiljö Produktionssättning
18.1.13 2017-04-15 2017-04-20 2017-05-04

 

Beskrivning av ovanstående leveransprocess:

Publiceringsdatum

  • Leverantör levererar IT-komponent till SLL enligt fastställd releaseplan.
  • Innehåll i leverans: IT-komponent, releasenotes (nyheter, kända fel, rättningar), systemtestprotokoll, lathund.


Installation i testmiljö

  • Verifieringsarbetet utförs enligt SLLs testprocess.
  • Fel rapporteras till i leverantör.
  • Acceptansgodkännande inför produktionssättning.


Produktionssättning

Utifrån verifieringsresultatet beslutar SG BFT Bröstradiologi inom FO BoF, eHälsa, SLL i samråd med förvaltningsledning om aktuell version ska produktionssättas.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2018-10-24 Skriv ut E-post