För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Läkemedelsjournalen i TakeCare

Hanteras av förvaltningsprodukt: Stöd för läkemedelsprocessen

Läkemedelsjournalen, även kallad Läkemedelsmodulen, innehåller stöd för följande funktioner (moduler)

Ordinationer

 • Söka läkemedel, hjälpmedel/livsmedel, ej godkända preparat mm via SIL (uppdateras veckovis av Läkemedelsprocess) Rimlighetskontroll
 • Skapa eget preparat
 • Skapa ordinationer
 • Ändra befintliga ordinationer
 • Skapa förskrivningar utifrån ordination

Administrering

 • Stöd för administrering av läkemedel
 • Stöd för administrering av infusioner

Beställning

 • av dosförpackade läkemedel till patienter i slutenvård/ASIH-vård

Läkemedelsjournalen innehåller följande vyer

 • Läkemedelslista - visar de ordinationer som är aktuella.
 • Tidsöversikt - visar ordinationer för valt tidsintervall.
 • Administrering - visar de administreringar som ska och är administrerade per dag.
 • Infusioner - visar de infusioner som pågår samt är avslutade.
 • Alla läkemedel (visar alla läkemedel som ordinerats för patienten).
 • Receptförskrivning - med underflikarna Läkemedelslista för recept, Tidigare recept och Hjälpmedel, livsmedel, m.m. visar de förskrivningar som är aktuella samt de som förskrivningar som tidigare skickats till eHälsomyndigheten.
 • Vaccinationer - visar de ordinationer och administreringar av vaccinationer som är aktuella samt de som är utförda.

Mer information om stödfunktioner som är integrerade i Läkemedelsmodulen i TakeCare

Support och förvaltning vårdgivarspecifikt

Se support TakeCare

Utbildning och funktionsbeskrivning

Webb TV-avsnitt om Läkemedelsjournalen i TakeCare

Utbildning i Läkemedelsjournalen i TakeCare för läkare

Utbildning i Läkemedelsjournalen i TakeCare för sjuksköterskor

Information till användare av vaccinationsmodul i TakeCare Information till användare av vaccinationsmodul i TakeCare

Användarinstruktion till användare av vaccinationsmodul i TakeCare (2) Användarinstruktion till användare av vaccinationsmodul i TakeCare

Information om breddinförande av vaccinationsmodul i TakeCare Information om breddinförande av vaccinationsmodul i TakeCare

Gemensamma regler som styr läkemedelsprocessen

Se även informationsmaterial för specifika utskick.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2019-03-19 Skriv ut E-post