För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Vad är servicefönster?

02:00 - 03:30 tredje torsdagen varje månad sker vanligtvis underhållsarbete som berör TakeCare med kringsystem. Undantag finns, exempelvis perioder med planerade förändringsbegränsningar (sommar- och vintersemestrar).

Under arbetet är TakeCares produktionssystem inte tillgängligt, men läskopia finns. Speciella rutiner finns för provhantering (se separat meddelande som skickas innan servicefönstret).

Varför behövs servicefönster?

Sammanfattning

Servicefönster behövs för att minska risken för driftstörningar. Jämför med att det går att skjuta på att serva bilen. Men ju längre man väntar desto större risk är det att motorn skär.

Detaljer

TakeCare i sig kan fungera utan avbrott. Behov av servicefönster och dess längd beror på andra faktorer.

  • Drift sker vid två serverhallar på geografiskt skilda platser för att säkerställa redundans. Driften skiftas mellan dessa platser varje servicefönster vilket innebär att båda serverhallarna kontinuerligt testas. Dessutom tränas driftpersonalen på överflyttningen vilket kan vara kritiskt för att få igång systemen snabbt vid en akut driftstörning.
  • Det körs kontinuerligt tusentals processer ("trådar") och anslutningar ("portar") på servarna. Dessa kan vid olyckliga omständigheter låsas och därmed lägga beslag på minne och prestanda. Sådana låsningar släpper vid ett servicefönster.
  • Det finns ett stort antal köer och schemalagda processer som utförs av servrarna. Att manuellt hantera dem på ett ordnat sätt bidrar till tidsåtgången för servicefönster.
  • Många olika servrar används vid driften av TakeCare och dessa kringsystem (labbkopplingar, nationella tjänster, ersättningsystem m.m.). Dessa kan behöva uppgraderas och startas om. Det ökar stabilitet och säkerhet men tar tid.
  • Större förändringar av hårdvara och operativsystem görs regelbundet för att säkerställa att lösningen som helhet är säker och modern. Dessa kan ytterligare öka behovet av och längden på servicefönster.

Gå tillbaka