För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Licensmotiveringar via KLAS (kommunikationslösning för licensansökning)

KLAS är en IT-lösning som ger stöd för att elektroniskt kunna motivera, ansöka och komplettera licensärenden samt förmedla begäran om komplettering och beslut om licens från Läkemedelsverket

Konsekvenser för dig som förskrivare

  • Licensmotiveringen måste göras via webbplats.
  • Effektivare ansökansprocess.
  • Du får stöd i licensmotiveringen med bland annat ifyllandet av läkemedelsuppgifter efter sökning i läkemedelslista.
  • Delar av licensmotiveringen med känsliga personuppgifter är dolda för apotek.
  • Insändning av licensmotiveringen sker elektroniskt.
  • Licensmotiveringen valideras då du skickar iväg den.
  • Mottagningskvitto bekräftar att insändning fungerat.
  • Komplettering ska insändas elektroniskt.

Användarhandledning finns på eHälsomyndigheten webbsida för KLAS - system för licenshantering. E-Hälsomyndigheten förvaltar IT-lösningen.

TakeCare
Blanketten i TakeCare för licensmotivering är borttagen och ersatt med en förkortad infotext om hur ansökan ska göras. I TakeCare finns en länk till dokumentet:

Licensmotivering via KLAS Licensmotivering via KLAS

som beskriver hur motiveringsdokumentet för enskild licens ska hanteras. Informationen samt länken till KLAS finns under Publikationer/Läkemedelslänkar/Licensmotivering, KLAS.

Enskild licens inom SLL - ApoEx
Se manualen på ApoEx hemsida för Stockholms läns landsting samt beställningsblankett enskild licensvara

Generell licens inom SLL - ApoEx
Se ApoEx manual samt blankett för komplettering till licensmotivering.

Licenser för APL-produkter
APL som gör SLL:s extempore- och cytostatikaberedningar är ännu inte anslutna till KLAS. Licensmotiveringar till APL kan skrivas i KLAS och motiveringen måste sedan faxas till respektiva beredningsenhet hos APL som sedan söker licensen manuellt. APLs manual för beställning av extempore.