För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

NLL – Planerad utveckling

Planerad utveckling under 2024:

Under 2024 kommer TakeCare att anslutas till NLL. Då kommer man bland annat kunna göra följande:​

  • Se förskrivningar från andra journalsystem, via TakeCare.​
  • Se skillnader mellan förskrivningar i NLL och ordinerade läkemedel i TakeCare​.
  • Uppdatera läkemedelsjournalen i TakeCare med relevanta förskrivningar från NLL​.

Mer information

Gå tillbaka

2023-12-06 Skriv ut E-post