För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Informationsmaterial

Uppdaterat material på hemsidor, nyheter vid driftsättning, driftinformation med mera.

2021-12-17 Information från FO Läkemedelsprocess  

Receptsnurran: Kalkylator för beräkning av läkemedelsförbrukning

Beräkna medicinförbrukning

Kalkylatorn finns tillgänglig även i TakeCare via Publikationer/Läkemedelslänkar/Kalkylator för läkemedelsförbrukning - receptsnurran

Användningsexempel enlig nedan:  

Receptsnurran kan exempelvis användas som stöd för sjuksköterskor som tar emot receptbegäran från patienter via 1177, telefonrådgivning etc som behöver beräkna hur länge förskrivet läkemedel räcker.

Uppgifter från journalen som ska föras in i kalkylatorn

  1. Mängd=Förskriven mängd per uttag
  2. Dosering : exempelvis 1x1, ½x1,1vad (1varannan dag), 1vtd (1var tredje dag),1vtv ( 1 var tredje vecka), 1v4t ( 1 var 4:de timme)
  3. Exp ggr= Antal uttag på receptet
  4. Tid Ord = receptdatum ÅÅMMDD alternativt ÅÅÅÅ-MM-DDSå här kan resultatet bli för ex ett recept som förskrevs 2021-02-13.  100 tabletter X 4 uttag, Dosering 1x1

Så här kan resultatet bli för ex ett recept som förskrevs 2021-02-13.  100 tabletter X 4 uttag, Dosering 1x1

Receptsnurrans resultat visar:

  • Borde ha räckt 100x4/1= 400 dagar
  • Borde räckt t.o.m. 2022-03-19
  • Borde ha kvar för 95 dagar om tar 1 dagligen
  • Snittförbrukning 1,31 dagligen om tog slut idag

Eventuellt likadan förskrivning idag borde räcka till 2023-04-23 om har kvar för 95 dagar, eller till 2023-01-18 om av någon anledning har helt slut idag.

2019-11-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Pilot – Iordningställa är en ny funktion i läkemedelsjournalen i TakeCare som innebär att den som har behörighet, kan välja mellan att även kunna signera iordningsställda läkemedel och överlämnade läkemedel.

Mellan 19 november och 19 februari kommer ett antal vårdenheter att testa den nya funktionen. Därefter tas beslut om ett eventuellt breddinförande.

Film som visar funktionen. Observera att filmen kan ta tid att ladda ned.

2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2018-03-17 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Kloka listan favoritordinationer TC
2018-03-17 Bilaga Kloka listan favoritordinationer TC

Infektionsverktyget presentation
2018-03-17 Bilaga Infektionsverktyget presentation

2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-10-17 Information från FO Läkemedelsprocess

2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-09-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilagor

Regler makulering e-recept
Regler Makulering e-recept

Doseringsöversikt, infobrev
2017-09-13 Bilaga, Doseringsöversikt, infobrev

2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-06-13 Information från FO Läkemedelsprocess

Bilaga

Överkänslighetsvarning
2017-06-13 Bilaga, Överkänslighetsvarning

2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess
2017-03-10 Information från FO Läkemedelsprocess

2021-12-17 Skriv ut E-post