För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Organisation

Historiskt sett har olika vårdverksamheter använt skilda IT-system. Utvecklingen har gått mot gemensamma IT-system eftersom fördelarna är många. För närvarande finns därför en gemensam förvaltning av e-hälsa och IT i offentlig och privat vårdverksamhet i Region Stockholms och Region Gotland.

Förvaltningsstyrningsmodellen enligt pm3 är speciellt användbar då flera verksamheter använder samma IT-stöd och behöver enas om behov och prioriteringar. Modellen utgår från en kärnverksamhet som i detta fall är vårdverksamhet plus verksamheter som stödjer denna vårdverksamhet.

Mer information på Region Stockholms intranät

Mer information om pm³

Mer information om förvaltningspobjektet Vårdprocess

2023-02-27 Skriv ut E-post