För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Den regiongemensamma standarden innebär att beslutade standardsökord ska finnas i alla journalmallar/tilläggsmallar som används vid fördjupad läkemedelsgenomgång. Dessa journalmallar/tilläggsmallar kompletteras sedan med verksamhetsspecifika sökord utifrån vårduppdrag. Sökord med samma betydelse (synonymer) som de beslutade standardsökorden ska tas bort.

Material till stöd vid införande i verksamheten
Reviderat material inlagt 2021-05-05

Följande ändringar har gjorts:
Sökordet "Biverkningsrapportering till Läkemedelsverket" ersätter tidigare sökord "Biverkningsrapport genomförd". Förändringen är genomförd för att dokumentationen ska vara anpassad till den nya regiongemensamma rutinen för biverkningsrapporteringen till Läkemedelsverket.

Länk till den uppdaterade regiongemensamma rutinen:

BILDSPEL Fördjupad läk   Till chefsmöten, APT, funktionsmöten etcetera

CHECKLISTA Fördjupad läk   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Fördjupad läk   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Fördjupad läk   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2021-05-05 Skriv ut E-post