För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Kontaktuppgifter

Metod- och kompetensstöd informatik (MKI)

Metod- och kompetensstödets funktionsbrevlåda
Beslut har fattats om att införa ett nytt huvudjournalsystem inom ramen för Region Stockholms budget för 2023. Upphandling och implementeringsarbete för det nya systemet är planerat att påbörjas under detta år.

Under den förberedande fasen för det kommande journalsystemet ska Metod- och kompetensstöd informatik inte behandla termansökningar enligt tidigare rutin. Alla nya behov och ansökningar gällande systemet TakeCare kommer istället att behandlas av Regional Vård- och Läkemedelsprocess (RVLP) för vidare hantering. I dessa fall hänvisar vi till funktionsbrevlåda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För övriga ärenden hänvisar vi till relevant RPO (regionalt programområde) inom Kunskapsstyrningen eller din lokala förvaltning. 

Medlemmar
Ann-Maria Nygren, informatiker 
Kamelia Khosraviani, informatiker 
Sajjad Saffari Miandoab, informatiker 

Funktionsbrevlåda
Du kontaktar Metod- och kompetensstöd informatik genom att skicka ett mejl till nedanstående funktionsbrevlåda.

Observera att ansökningar gällande nya/förändrade termer, termpaket, besöksorsaker eller bedömningsinstrument ska skickas till din vårdgivares lokala gruppering som ansvarar för termfrågor, se information under ”Regionalt termteam för TakeCare”.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Regionalt termteam för TakeCare
Det finns ett nyinrättat Regionalt termråd som utgörs av det befintliga Regionala termteamet för TakeCare tillsammans med en representant för kunskapsstyrningen och representanter från upphandlingsprojekten för nytt obstetriksystem, ANE/IVA system och nytt huvudjournalsystem.

Medlemmar i Regionalt termteam för TakeCare
Mia Hägglöf, Aleris
Agnetha Marklund, Capio
Helen Isberg, Danderyds sjukhus
Charlotte Hägerstrand, HSF Gotland
Charlotte Levin, Södersjukhuset
Agneta Bogren, SLSO 
Mattias Agestam, SLSO
Samira Nikman, Karolinska Universitetssjukhuset

Behov av förändring i TakeCare som krävs för att stödja vårddokumentation skickas till din vårdgivares lokala gruppering enligt nedan.

Vårdgivare Namn på lokal gruppering Funktionsbrevlåda/kontaktformulär 
SLSO Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Karolinska Karolinskas informatikteam Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Södersjukhuset Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Danderyd Danderyds informatikråd Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gotland Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
TioHundra Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Stockholms Sjukhem Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Aleris Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (CGM) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Privata vårdgivare (Acceptus) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2024-03-20 Skriv ut E-post