För att förbättra webbplatsen samlas data in. För detta krävs godkännande av cookies.

Dokumentation av hänvisning enligt Hänvisningsstödet

Regiongemensam standard för dokumentation när Hänvisningsstödet tillämpas.

Genom att ha regler i form av Hänvisningsstödet - för vilka patienter som ska tas om hand, av vilken vårdform och när det ska ske - kan samverkan mellan vårdverksamheter bli mer förutsägbar.

I de fall verksamheten har en specifik journalmall som används vid hänvisning av en patient ska den heta "Hänvisningsanteckning".

Detta arbetspaket gäller ej för Region Gotland.

 

Material till stöd vid införande i verksamheten

CHECKLISTA Hänvisningsanteckn   Till verksamhet och lokal TakeCare-förvaltning

BILAGA Hänvisningsanteckn   Bilaga till checklistan

INSTRUKTION Hänvisningsanteckn   Användarinstruktion till medarbetare

 

Upp till topp

Gå tillbaka

2020-09-23 Skriv ut E-post